• mieszacze
    mieszacze

mieszacze

Urzadzenie pozwala na regulacje ciepłoty wody, przy czym urzadzenie TM-3 posiada równiez zabezpieczenie przeciwpoparzeniowe w przypadku wyłaczenia wody zimnej. W tej sytuacji urzadzenie zamyka sie po ok. 1 sek. od wykrycia
nieprawidłowosci.

Charakterystyka:

• komfort obsługi
• funkcja przeciwpoparzeniowa

Mieszacze charakteryzują blokada antypoparzeniowa, zawory zwrotne wbudowane, regulacja temperatury w zakresie 30-70°C, maksymalna temperatura podłączeniowa 90°C.


Katalogi PDF do ściągnięcia:
__________________________