Walka przeciwko bakterii Legionella

Wyroby firmy Senzor w walce przeciwko bakterii Legionella

Armatura bezdotykowa  jest wygodna i stanowi podporę w walce przeciwko Legionelli. Można ją zaprogramować na specjalne funkcje:

Termiczna dezynfekcja - funkcja ta umożliwia przepłukanie instalacji  wodą o temperaturze wyższej niż 70oC. Do tej funkcji  przystosowane są baterie prysznicowe typu SABA 2NTB.11R, SABA 1 NTB.11R, SABA P2  z zamontowanym zestawem do przepłukiwania BYPAS 11R. Czynność ta nastawiana jest pilotem zdalnego sterowania DO2 (także automatycznie) trwa ok. 10 min. i jest przeprowadzana raz na 24 godz. Ze względu na bezpieczeństwo uruchamiana jest gdy w pobliżu czujnika nikt nie przebywa. Obecność kogokolwiek spowoduje przerwanie tego procesu. Podobne możliwości posiada bateria umywalkowa WBS 2.2 EURORA.

Higieniczne przepłukiwanie – to funkcja aktywowana pilotem zdalnego sterowania w bateriach prysznicowych SABA 2NTB.11, SABA 2NTB.11R, SABA 2TLT, SABA 1TL i bateriach umywalkowych np. WBS 2.2 EURORA, WBS 2.2, WBS 5.1BS. Służy do przepłukania armatury, tj. wypłukaniu odstanej wody zalegającej w instalacji. Nie jest to dezynfekcja! Za pomocą pilota zdalnego sterowania możemy nastawić cykl przepłukiwań od 12 do 108 godzin.

Część wyrobów firma Senzor produkuje według standardów EIB (European Installation Bus, Europejska Magistrala Informacyjna) stosowanych w systemach instalacji w tzw. inteligentnych budynkach. Jest to system sterowania instalacjami elektrycznymi w biurach i nowoczesnych budynkach mieszkalnych. System ten wyznacza funkcje i sposoby komunikacji wg specjalnego protokołu. Można go więc zastosować również do utrzymania higieny w instalacjach wodnych. Standard ten posiadają: baterie WBS 2 EIB oraz spłukiwacze pisuarowe APIS 4 EIB.

Komentarze